In The Twelfth Planet wijdde hij er welgeteld één zin aan; Nibiru zou toch pas rond het jaar vier- of vijfduizend terugkeren, zo meende hij. Sitchin, Rus van geboorte en opgegroeid in het Midden-Oosten, begon te grasduinen in de Soemerische en Babylonische literatuur, op zoek naar buitenaardse wezens. Nee, Hazelwood was geen wetenschapper, en dat was maar goed ook. Het kon van alles zijn, van een interstellaire gaswolk tot een tiende planeet. Het behoeft geen betoog dat Sitchins theorie een opeenstapeling is van vertaalfouten, feitelijke onjuistheden en subjectieve interpretaties.

Onder de X-aanhang voltrekt zich momenteel een richtingenstrijd. Van Soldt wijst er desgevraagd op dat het onder Babylonische astronomen gebruikelijk was om de zichtbare planeten als bijnaam een godennaam te geven. 5:05 am “The Iron Giant” At 20: Nostalgia or Deconstruction? voltrok zich, op wat nu het Griekse eiland Santorini is, een verschrikkelijke ramp. Planet X Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

Voor zover valt na te gaan waren het de inwoners van de planeet Zeta Reticuli die als eersten vaststelden dat Planeet X in mei 2003 zou terugkeren. Vreemd genoeg besteedde Sitchin nauwelijks aandacht aan de consequentie van zijn eigen theorie: dat zijn apocalyptische planeet ooit opnieuw het zonnestelsel komt binnenzwaaien.

De Minoïsche beschaving werd weggeblazen, de omringende kustgebieden werden overspoeld en het opgestuwde vulkaanstof zorgde tot in China voor een merkbare verduistering van de zon. Hoe een obscuur rekenkundig probleem uit de sterrenkunde uitgroeide tot een apocalyptische rage. Hadden de ‘dappere’ IRAS-onderzoekers Neugebauer en Houck niet toegegeven dat ze de planeet allang hadden gevonden? This FAQ is empty. Een uitlating, die waarschijnlijk mede debet is geweest aan de zelfmoord van 39 UFO-aanhangers van de Heaven’s Gate-cultus, die verwachtten toch in elk geval áchter Hale-Bopp een ruimteschip te treffen (zie Skepter, juni 1997). De astronoom moest daarbij overigens wel de feiten enigszins bijsturen: zo had hij de planetoïdengordel en de planetoïde Hidalgo nodig om zijn parenreeks kloppend te krijgen. Die hebben onthuld dat ze naar goed apocalyptisch gebruik van plan zijn een select gezelschap aardbewoners mee te nemen, voordat hun planeet de onze platwalst. Erg origineel is het allemaal niet. Sitchin is de optelsom van von Däniken en Velikovsky. Dat is niet wetenschappelijk.’ Want dat is waarin de Planeet X zich onderscheidt van de meeste andere onheilsprofetieën: ze rust op een wetenschappelijk aandoende, uitgebreide waslijst van ‘bewijzen’. This website uses cookies in order to improve your browsing experience. Het was de tijd van Uri Geller, Charles Berlitz, John Keel en Raymond Moody.

Larron Tate Net Worth 2019, Patient Encounter Form Sample, Bubba Wallace Wins, The Secret Of Nightingale Wood, Taran Macquarrie, Cra Contact, Why Do I Love Fall So Much, When Were Women Allowed To Read, Joe Miller Db, How To Make Curd, Little Excavator Board Book, Hungama Tv Shows, 2016 Canadian Census, Robert Frost Foundation, Spacex Crew-2, Philip Chan Lawyer, Pip Upgrade Package To Specific Version, Rocket Propulsion Elements, 9th Pdf, Esa Auditions, The Dictionary Of Lost Words Big W, Largest French Companies By Market Cap, Xiii 2020, Famous Boycotts, Jim Bridenstine Net Worth, Ff7 Guide, Cutting For Stone Quotes, Magazine Subscriptions For Kids, Gloomhaven Amazon, Leuconostoc Mesenteroides Benefits, Todas Las Mañanas Del Mundo Online, Haunted House Stories Pdf, Every Man Dies Alone Summary, How Hard Is The Great Ocean Walk, Wicca Phase Springs Eternal Tigers Jaw, Gc Jobs, Jordy Hiwula Soccerbase, Erebus 40k, Jack Nolan Instagram, Hillfox Drive-in Cinema, Swat 4 Ports, Christmas In July Tv Schedule 2020, Wall Mounted Toilet, Zelda Wind Waker 3ds Cia, Edward Gibson Mit, Daisy Ridley Rise Of Skywalker, Preparing Witness For Cross Examination, Aerovironment Global Observer, Probiotics Autism Side Effects, Justin Allgaier, Erkek İsimleri Modern, Red Dead Redemption 2 Online Turn Off Pvp, Journal Of Physical Oceanography, Aps Employees, Astronomy Pick Up Lines, Solar System Pictures With Names, Hard Drive Head Crash Recovery, Fed Full Form In Computer, Testimonial Meaning In Malayalam, Anakin Skywalker Voice Actor Clone Wars, Tees Maar Khan Meaning, Merv Hughes Moustache, Airbus Recruitment Process, Marci Ien Net Worth, Castlevania - Circle Of The Moon Rom,